تبلیغات
***صــراط*** - مطالب هفته سوم تیر 1388
دوشنبه 15 تیر 1388

علی ستون دین است

   نوشته شده توسط: فرهنگ فرساد - سعید امجد    نوع مطلب :مذهبی ،

حدیث روز  :

امام علی   (ع)  می فرمایند  :

   آدمی با دمی که بر آرد گامی بسوی مرگ بر دارد . -

امام علی   (ع)  می فرمایند :

 

 او را سپاس می گویم که زیادتخواه نعمت اویم . گردن نهادة عزت اویم . پناه خواه از معصیت اویم ، و نیازمند کفایت اویم . هر که را راه نماید گمراه نباشد، و دشمنش را کسی پناه نباشد و آن را که او کارگزار شد، نیازی به مال و جاه نباشد . هر چه سنجند به پای سپاس او نرسد و هیچ اندوخته ای به بهای او نرسد .